Priprave na počitnice celotno besedilo

Priprave na počitnice celotno besedilo
Dobra priprava potovanja:
100 nasvetov za dobro pot
Pripravljeno po nemšekm vzoru in izkušnjah počitnikarjev na velike razdalje.
Načrtovanje poti
1. Načrtujete čas in potek poti tako, da bo ta čim bolj brezskrbna.
2. Na portalih, kot so Viamichelin, Googlemaps in Garmin na
črtujte pot, obvoze in predvsem postanke.
3. Uporabljajte navigacijo tudi,
če pot poznate, saj se lahko izognete prekoračitvi omejene hitrosti, ki jo lani
na tem mestu ni bilo.
4. Posodobite svoje navigacijske naprave teko, da jih priklju
čite na svoj PC in naložite novejše verzije.
Cestno omrežje se stalno spreminja, digitalne karte pa sledijo z vedno krajšim zaostankom.
5. Pri poti daljši od 150 km na
črtujte 15 minutne postanke, naslednji postanek bo na bencisnkem servisu.
6. Med delovnikom je dovoljen tovorni promet, kar bistveno spremeni razmere na cesti predvsem za voznike
po
čitniških priklopnikov in čolnov na kolesih.
7. Ne odpotujte v petek popoldne ali
čez konec tedna, ker se takrat turističnemu toku pridružijo še lokalni
po
čitnikarji.
8. Ne odpotujte neposredno iz pisarne, ker boste probleme in stres odnesli s seboj na pot.
9. Dober dan, prosim, hvala so besede, ki se jih morate nau
čiti v jezikih držav, kjer potujete.
10. Doma poskrbite za varovanje doma, zalivanje rastlin in skrb za ljubljen
čke, če niso z vami na poti.
11. Preverite ali ste pred odhodom izklopili naprave, ki so pod tokom, televizor, grelnik vode? Zaprite plin in
nastavite prezra
čevanje doma tako, da nevihte ne bodo povzročile škode. Če žiivite v nevarnem okolju za
krajo, kupite simulator prižgane televizije, ki odganja tatove v ve
černih urah.
12. Vrata in okna stanovanja dobro zaprite.
13. Pri menjavi valut preverite menjalni te
čaj že doma. Kupite tujo valuto že doma, ponavadi ugdoneje.
14. Na pot se odpravite dovolj zgodaj, da ne boste stali v opoldnaski vro
čini na najbolj nemogočih krajih..
Druge države, drugi običaji...
15. Na informacijskih straneh avtomobilskih klubov držav, ki jih nameravate obsikati, preberite, kakšne
zgostitve prometa se pri
čakujejo in kdaj.
16. V ve
čini evropskih držav je obvezna uporaba luči podnevi. Neuporaba žarometov pomeni ustrezno
kazen: Primeri: Danska, Italija, Bolgarija, Norveška, Švedska itd.
17. Omejitve hitrosti so povsod in upoštevajte jih. Še najlažje jih upoštevate,
če si na navigacijsko napravo
naložite sveže podatke za državo, ki jo obiskujete. Naprava vas bo sama opozarjala ob prekora
čitvi hitrosti
in ponekod tudi o stacionarnih radarjih. Le v Nem
čiji na avtocesti ni omejitev hitrosti, kar pa ne ponemi, da
se lahko vozite po levem pasu v nedogled, saj se vedno najde še kdo, ki je hitrejši od vas.
18. Na Poljskem zavijte desno: Na Poljskem, na semaforju z zeleno puš
čico zavijete desno ob sicer prižgani
rde
či luči. Torej, če poleg običajne rdeče luči opazite zeleno puščico, lahko zapeljete desno, če je pot prosta,
saj sicer nimate prednosti. V ve
čini držav v ZDA in številnih provincah v Kanadi, je zavijanje desno pri rdeči
lu
či na splošno dovoljeno, če pa je opozorilni znak "Ne desno na rdeči" ali "No Turn on Red", pa tega ne
storimo.
19. Uporaba mobilnih telefonov je vozniku med vožnjo prepovedana povsod. Kaznovani ne boste le zaradi
telefoniranja temve
č tudi zaradi pisanja SMS, uporabe navigacije na telefonu itd.
20. V državah, kjer potujete, uporaba slušalk za volanom ni dovoljena, saj ovirajo vaš sluh pri vožnji. V
Španiji na primer morajo roke voznika ostati popolnoma proste in pride v poštev le prostoro
čna naprava za
telefoniranje.
21. Za nekatere države boste potrebovali vizum: na primer Rusija.
22. V mnogih državah je odsevni telovnik obvezen, tako kot v Nem
čiji, Belgiji, Bolgariji, Franciji. Obvezna
uporaba jopi
čev za motorna kolesa (npr. v Belgiji, Luksemburgu in na Hrvaškem), drugje pa ne (kot v
Franciji). Motoristi morajo zato to vprašanje podrobneje prou
čiti.
23. V nekaterih državah je število odsevnih telovnikov enako, kot število potnikov, kar zahtevajo Francija,
Italija, Luksemburg in mnoge vzhodnoevropske države. Telovniki ne sodijo v prtljažnik, temve
č v prostor za
potnike.
24. Gasilni aparati so obvezni v avtomobilih v baltskih državah, Bolgariji, Gr
čiji, Moldaviji, Romuniji, Rusiji,
Tur
čiji, Ukrajini in Belorusiji. V Belgiji in na Poljskem sodijo v obvezno opremo ob registriraciji, tako da so
tudi v najetem avtomobilu. V Nem
čiji ni potreben gasilni aparat.
25. Ko že govorimo o najemu avtomobila za potovanje v tujino, tu velja posebno pozornost posvetiti ravno
opremi. Družba za najem avtomobilov ni obvezna, da svoje avtomobile opremi z vsemi pripomo
čki za
razli
čne države. To mora storiti voznik. Najem avtomobila z vsemi dodatki, ki se uporabljajo za potovanje v
dolo
čene države je treba pogosto dodatno plačati.
26. Rezervno kolo ali komplet za popravilo gum v sprayu preverjajo v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Španiji.
27. Opozorilo za avtomobile s priklopniki na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori, Srbiji in Sloveniji. Tam je
treba vzeti na potovanje dva varnostna trikotnika. V Tur
čiji in na Cipru to velja tudi za vse avtomobile. V
Švici, mora biti varnostni trikotnik na voljo v kabini, ne pa v prtljažniku
.
28. Za avtodome in prikolice veljajo različne omejitve hitrosti, glede na težo, vrste cest in vremenskih
razmer. V Franciji, na primer, morajo novi vozniki upo
časniti svojo vožnjio v prvih treh letih po opravljenem
vozniški izpitu na 100 km/h namesto 130 na avtocestah, na glavnih cestah pa le na 80 km / h.
29. Ali imate mobilno navigacijsko napravo, ta mora biti nameš
čena tako, da ne ovira pogled na cesto.
30. Garnitura nadomestnih žarnic spada v Rusiji, Španiji, na Hrvaškem ter v Srbiji v ovezno opremo.
31. V Srbiji, Makedoniji ter Bosni in Hercegovini, mora biti vle
čna vrv tudi v avtu.
32. Zasebna vleka je popolnoma prepovedana v Italiji posebej na avtocestah. V Nemčiji je dovoljena vleka
do naslednjega izvoza, a tega nikar ne po
čnite na gosto prometnih cestah.
33. Nosilci, kot so stojala za kolesa ali razni jambori za surfe, ki presegajo dolžino vozila morajo biti
opremljeni z rde
če-belo-odsevno tablo, 50 x 50 cm velikim opozorilnim znakom v Italiji.
34. V nekaterih državah, na primer v Gr
čiji, Luksemburgu in na Hrvaškem, dodatno gorivo v posodi ni
dovoljeno. Druge države omejujejo koli
čino rezervnega goriva iz carinskih razlogov do 10 litrov (Francija,
Belgija, Danska, Nizozemska, Slovenija,
Češka, Madžarska), 20 litrov (kot Litva, Estonija, Slovaška) ali 25
litrov (Švica, Liechtenstein, Tur
čija). V Nemčiji je omejitev do 60 litrov z ustrezno odobreno posodo (torej z
zakonsko dovoljeno), se lahko gorivo porazdeli po ve
č posodah. Vendar pa ADAC priporoča, da zaradi
nevarnosti požara ne vozimo s seboj ve
č kot deset litrov dodatnega goriva. Razdalje med bencinskimi
servisi v naših zemljepisnih širinah so zagotovljene na manj, kot 50 km.
35. Parkiranje v Franciji je prepovedano na rumeno
črto ob cesti.
36. Krožiš
ča v drugih državah imajo pogosto drugačna pravila kot v Nemčiji in Sloveniji. Preberite, kaj je
pravilo v državi, preden se podate na pot. V Franciji in Avstriji na primer majo vozila, ki vstopajo krožiš
ča
prednost (desno pravilo).
Če s prometnimi znaki ni posebej določeno, pomeni, da imajo vozila še vedno
prednost v krožiš
ču.
37. Ko dežuje, se zmajša hitrost v Italiji in Franciji izven urbanih obmo
čij, do 80 km / h (Francija) in 90 km / h
(Italija), na avtocestah pa na 110 km / h (Francija in Italija).
38. Mnogi francoski avtomatski bencinski servisi ne sprejemajo tuje kreditne kartice, tudi
če imajo mikročip.
Promili in omejitve...
39. Omejitev nič alkohola: Romunija, Slovaška, Češka in Madžarska.
40. Do 0,2 promila je dovoljeno v Estoniji, na Norveškem, na Poljskem in Švedskem.
41. Najve
čja dovoljena meja alkohola v krvi je 0,5 promilov v Nemčiji, enaka omejitev velja v Belgiji, Bosni in
Hercegovini, Bolgariji, na Danskem, Finskem, v Franciji, Gr
čiji, Islandiji, Italiji, na Irskem, v Latviji,
Luksemburgu, Makedoniji, na Nizozemskem , Avstriji, Portugalski, Švici, Srbiji, Sloveniji, Španiji, Tur
čiji in
Cipru.
42. Z do 0,8 promila, smejo voziti le v Veliki Britaniji in na Malti.
43. Opomba: Za voznike za
četnike in motoriste pogosto uporabljajo precej nižje dovoljene vrednosti
alkohola v krvi.
44. Vožnje pod vplivom alkohola si v Italiji bi mogli privoš
čiti: Kazni so 530-6000 evrov. In odvzem dovoljenja
za vsaj šest mesecev do najve
č dveh let. Z več kot 1,5 promila vam tudi lahko odvzamejo avto, na Danskem
je mogo
č ta ukrep od 2,0 promila. Višina glob se lahko podvoji, če se pod vplivom alkohola zgodi nesreča.
Kazni
45. V mnogih državah je zdaj v uporabi cestninska vinjeta. Načini cestninjenja so odvisni od države za
razli
čne ceste, poti ali po obdobjih. Na primer za avtoceste Avstrije, Madžarske, Slovaške, Slovenije, Češke,
Bolgarije in Švice je treba kupiti vinjeto za pravico do uporabe celotnega avtocestnega omrežja v dolo
čenem
obdobju. Drugod je v uporabi cestnina, ki temelji na prevoženi razdalji: v Franciji, Italiji, Gr
čiji, Veliki Britaniji
in Španiji je tako.
46, Na Norveškem obstajajo razli
čni cestninski sistemi cest in mestnih območij.
47. Tudi na Poljskem je na delih A1, A2 in A4 na dolo
čeni razdalji predvideno plačilo cestnin.
48. V Španiji je sploh cestninjenje avtocestnih povezav tako običajno brezplačno, kjer so seveda ob večji
prometni obremenitvi tedaj omejitve hitrosti nižje. Iberske proste ceste so na splošno v slabšem stanju..
49. Hrvaška ima cestnino, ki temelji na razdalji. Ta se obi
čajno vsako sezono poviša.
50. V Tur
čiji imajo le izbrane avtoceste cestninjenje.
Ob nezgodi
51. Številka 112 je mednarodna.
52. Ob nezgodi pokli
čite zavarovalnico, kjer imate zavarovan svoj avtomobil (številko si shranite pred
odhodom). ADAC pomaga na telefonski številki 0180 2 22 22 22 ali 49 89 22 22 22 (mednarodna), AVD pod
0800-9909909 ali 49 69 6606-600 (mednarodna), a morate znati nemško ali angleško. Iz tujine, lahko ob
izgubi kreditne kartice po telefonu to prekli
čete (shranite si številko pred odhodom).
53. Zelena karta lahko poenostavi pogajanja v primeru nesre
če in v nekaterih državah jo še vedno
zahtevajo. To vklju
čuje Albanijo, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Moldavijo, Rusijo, Ukrajino, Srbijo in
Črno goro, Belorusijo, Maroko, Tunizijo in Turčijo. Vožnja z zeleno karto je v Italiji še vedno priporočljiva.
54. Poro
čilo EU o nesreči je dobra osnova za nadaljnj¸o razjasnitev nesreče in vprašanja krivde.
55. Zastoj na avtocesti: Tudi
če bi radi videli, kaj se dejansko dogaja, ne ovirajte reševalnega pasu za
intervencijska vozila. V tem primeru lahko pride hitro do nesre
če. Vendar obstajajo posebnosti. V Nemčiji in
Avstriji pri dveh pasovih pustimo prazno na sredini, pri treh pasovih pa med skrajno levo in sredno. Na
Češkem je prosti pas med desnim in na naslednjim voznim pasom. Pravzaprav, seveda je neupravičeno
ustavljanje na voznem pasu ali celo fotografiranje prizoriš
ča nesreče prepovedano.
56. Da boste tudi mednarodno razumljeni, izpolnite karton s podatki za reševanje v voznikovem senčniku in
nalepite ustrezno nalepko na vetrobransko steklo.
Pomembni dokumenti
57. Kdor je za volanom, potrebuje veljavno vozniško dovoljenje. Preverite, do kdaj velja in seveda vaša
sovoznica ali sovoznik tudi.
58. Kljub schengenskemu sporazumu s seboj vzemite svojo veljavno osebno izkaznico ali potni list in jo
imejte v svoji osebni prtljagi.
59. Naredite si pred odhodom kopijo potrdila o registraciji vozila, ki jo policija v primeru izgube originala tudi
sprejme.
60. Kopirajte vse potrebne dokumente na papir ali na Dropbox, Google Drive ipd in se tako izognite težavam
ob izgubi dokumentov..
61. Zagotovite si veljavno zdravstveno izkaznico, ko bi bilo treba izvajati tudi nujne. Preverite, kje ste do
storitev na osnovi te izkaznice upravi
čeni.
Rund ums Auto
62. Oglejte si svoje prometno dovoljenje. Mora še vedno veljati tudi na povratku s počitnic.
63. Nivo olja? Preverite. Pred vožnjo sam nadzor (na ravnem terenu) in ob ohlajenem motorju. In ob prihodu
na cilj ponovno. Pri ve
čji obramenitvi se poraba olja včasih precej poveča.
64. Tudi sodobni avtomobili porabijo olje, ker med daljšo vošnjo izpari vsa voda iz njega. Rezervna 1-litrska
plastenka zadoš
ča za ponovno dolivanje. Če jo kupite v naši trgovini je bostveno cenejša, kot na bencinskih
črpalkah.
65. Akumulator? Preverite ga z digitalnim voltmetrom.
Če je napetost ob ugasnjenem motorju nižja od 12,5
V, je potrebno akumulator zamenjati pred odhodom. Tudi poleti se starim akumulatorjem zgodi, da
nenedoma in popolnoma odpovejo.
66. Hladilna teko
čina? Preverite in vzemite s seboj en liter ustrezne tekočine. Te se ločijo po barvah in
specifikacijah.
67. Teko
čina za stekla? Preverite in napolnite, dodajte letno tekočino, ki bolje čisti insekte, kot zimska, ki na
vro
čini zaradi alkohola takoj izpari.
68. Zavorna teko
čina? Preverite vizualno, večina prosodic je prozornih. Če je raven zelo nizka, je treba
odkriti vzrok tega znižanja. Najve
čkrat je to obraba zavronih ploščic.
69. Debelina zavornih oblog in ploš
čice se preveri v servisu ali s svetilko.
70. Metlice brisalcev zamenjajte pred daljšo potjo, saj boste v hudi nevihti s tem zelo pove
čali svojo varnost.
.
71. Tlak v pnevmatikah? Preverite ga pri hladnih pnevmatikah in pove
čajte ga skladno z navodili
proizvajalca.
72. Prilagodite tlak zraka pri težko naloženem avtomobilu. Podatki so na voljo v pokrovu rezervoarja ali na
notranji strani B-stebri
čka, zagotovo pa v Priročniku za uporabo vozila.
73. Pnevmatike naj bi bile v izvrstnem stanju (ozna
čene s številom DOT.) Naj ne bodo starejšega datuma
montaže, kot štiri leta. 1.6 mm globine profila, ki jih zahteva zakon, ni dovolj: Priporo
čamo: ADAC 3,0 mm za
poletne, 4.0 mm za zimske pnevmatike..
74. Sistem osvetlitve cestiš
ča, mora biti popolnoma funkcionalen. Preverite pred vožnjo!
75.
Če je avtomobil polno naložen zadaj, bi morali nastaviti kratki svetlobni snop žarometov, nekateri
avtomobili imajo samodejen system izravnave, pri katerm pa je treba nastaviti obtežitev od 1 do 4.
76. Sodobna tehnologija ne omogo
ča zamenjavo sijalke (žarnice itd) na terenu, moramo pa imeti s seboj
rezervno.
77. Kdor svoj avto redno servisira, naj pred vožnjo pogleda v servisno knjižico - še posebej naj pogleda
nadomestni interval pogonskega jermena, saj ta ne sme biti presežen. V nasprotnem primeru: Upoštevati
opozorilne lu
či v avtu. Rdeča pomeni takojšnjo zaustavitev vozila, rumena pa, da vožnjo lahko pogojno
nadaljujemo.
Logistika za ljudi
78. Pri pakiranju upoštevati: vzemite raje ojačane, mehke kovčke in torbe, saj omogočajo boljšo uporabo
prostornine prtljažnika, kot trdni kov
čki.
79. Velike in težke kose prtljage postavimo v prtljažnik spodaj. Prtljago zavarujte pred premikanjem! To je:
Težki navzdol, lahki navzgor. Pri uporabi kombiniranega tovornega prostora, je treba prtljago zvezati s
pasovi z ustrezno oznako nosilnosti.
80. Prva pomo
č, razna orodja, varnostni trikotnik in vse, kar je treba hitro doseči – naj bo med pakiranjem
zunaj, nato pa se na koncu položi v proste prostore. Pod sedeži je vedno prostor za take stvari.
81. Datum poteka kompleta za prvo pomo
č ja označen, naj ne bo pretečen. Zlasti to velja Leukoplast in
obliže, ki zelo hitro izgubijo lepilno mo
č; preverite in še pravočasno zamenjajte.
82. Že na poti so potrebni pripomočki (igrače za otroke, pijače, itd), ti bi morali biti tudi lahko dostopni.
83. Izra
čunajte največjo obremenitev avtomobila, da ne bo presežena.
84. Tudi strešni prtljažnik, priklopnik in vle
čna naprava imajo meje svoje obremenitve, ki ne sme biti
presežena.
Če želite najeti kaj takega, se morate ozirati na čas najema. Treba je poznati manevriranje in
vožnja s priklopnikom (ali neznanem najetimi tipi avtomobila), zato vam pred za
četkom potovanja
priporo
čamo kratko testno vožnjo, vključno z manevriranjem.
Štirinožci na poti
85. Psom pot olajša njihov koš ali odeja za potovanje v avtomobilu. Četveronožac naj bo zavarovan pred
naletom, veliki pes pa mora biti v svojem boksu.
86. Ma
čke sodijo v svoje bokse.
87. V mnogih državah obstajajo posebne zahteve za cepljenje in obvezno
čipiranje. Preverite za države,
kamor potujete, sicer lahko vaš ljubljenec kon
ča v karanteni.
88. S seboj nosite dokumente svojih živali.
Najzahtevnejši potniki
89. Med potjo zaposlite svoje otroke. Nič ni bolj naporno za vas (in neprijetno za mlade), kot dolgčas.
90. Zaš
čita pred soncem na stranskih oknih ponavadi izgleda neugledno, ampak res pomaga. Uporabite
plenice, majico ali brisa
čo, da se lahko vpne v okensko steklo. Ne pozabite, pri majhnih otrocih, vklopiti
blokado oken in odpiranja vrat!
91. Ko ne pomaga ve
č prepoznavanje registrskih tablic, MP3 predvajalnik, dlančnik, igralne naprave ali
monitorji v vzglavnikih si je pri otrocih treba izmisliti nekaj novega.
Če je potrebno tudi navigacija in telefoni
služijo kot nadomestni pripomo
čki za krajšanje časa, pazite le, da omejite podatkovni prenos.
92. Stara šola je najboljša, to so razne igre, imenovanje živali ter branje knjige in kvizi s starši.
93. Glasne igre, ki odvrnejo pozornost od prometa ali obremenjujejo voznika, raje izpustite.
94.
Če je voznik utrujen, potrebuje počitek. Najboljša rešitev za kratek čas zaprite oči na počivališču, kot pa
da zapelje na desno (ali levo) med vožnjo.
Hrana in pijača
95. Pijače in lahke prigrizke (sadje, energetske ploščice, itd), morajo biti v kabini. Ob naslednjem zastoju v
koloni bomo to lahko s pridom uporabili. Ko je za volanom nekdo, ki trpi za hipoglikemijo, je že zelo pozno,
ko jo doseže!
96. Majhen komplet zdravil spada v enega od predalov, (s seboj imejmo zdravila za npr. glavobol, za rane,
sredstva proti slabosti / driski, vlažni rob
čki, vrečke in toaletni papir)
97. Najpogostejši in zelo priporo
čliva za počitniško destinacijo so razna cepljenja, ki ščitijo pred lokalnimi
boleznimi. Poglejte na stran Zavoda za zdravstveno varstvo.
98. Pomembno je, da ne pozabimo, drobna ampak pomembna stvar: na zaš
čito pred soncem. V avtomobilu
nam sonce komaj kaj škoduje. Le 10 odstotkov UV žarkov prodre skozi stekla. Na prostem pa je povsem
druga
če.
99. Vtičnice so po svetu zelo različnih oblik, socket adapter iz trgovine elektronike doma so cenejši od
poceni blaga v turisti
čnem mestu.
Naš seznam seveda ni popoln, pozanimajte se pred potovanjem o posebnostih vaše destinacije. S tem
seznamom bo vaše potovanje in zaslužen dopust bolj sproš
čeno. Želimo vam prijetno vožnjo na počitnice  

Napišite komentar

* Ime:
* E-naslov: (Ni objavljeno)
* Komentar:
* Vnesite kodo